Styremøte/2016-01-28

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Dagens punkter:

 • NRK lisensen
  • har vi fått regning?
  • Vi konkluderer om at vi har gjort det vi må gjøre, og saken kan eventuelt taes opp igjen hvis vi får melding fra NRK
 • Kurs:
  • Meldinger har blitt sendt ut etter kursholdere.
  • Torje holder på å planlegge, det skal pirkes på han
  • Danner har meldt intresse, men er litt usikker på hva interessene til studentene/styret er
  • Hvert styremedlem skal prøve å skaffe en kursholder hver.
 • Hvordan står det til med PR?
  • Første PR møtet ble holdt tidligere på dagen, de skal forbedre logoen, jobber nå med å bestemme hvilke farger som går til hva.