Styremøte/2015-10-22

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag den 22. oktober, kl. 16:15 Sted: Kose- eller terminalrommet

Saksliste

 • Oppsummering saltkveld
 • Organisering grafikkveld
 • Svare Gjøvik-studentene
 • Få driftsaker av styrets saksliste
 • Lunch istedenfor Pondus
 • Skjerm/TV

Referat: Oppsummering av saltkveld:

 • Ikke så mye oppmøte, ikke så mye som ble gjort

Organisering av grafikkveld:

 • Finn holder kurs i dag
 • På lørdag blir det workshop på PVV i forbindelse med kurset
  • Om det ikke er satt opp facebookevent ennå kan vi gjøre det nå?
   • Hvis det skal gjøres må vi ha et tidspunkt
    • Finn kommer til å dukke opp etterhvert på lørdagen etterhvert som det kommer folk
    • Uten mer presis tid gir det ikke så mye mening å lage et FB-event
 • Det eneste som står igjen da er å holde kurset

Svare Gjøvik-studentene:

 • Siden sist har Jørn svart dem
 • Vi burde kanskje utdype hvordan vi får tak i deler til maskinparken?
 • Peder: Vi har stort sett fortalt dem hva de trenger generelt, om de lurer på noe mer spesifikt er det kanskje bedre om de følger opp selv?

Få driftssaker av styrets sakssliste

 • Vi feilet ganske hardt i dag da NABLA-sake ble tatt i det styremøtet startet med ~50% av styreedlemmene med på det møtet
 • For nå fortsetter vi å sende saker som er relevante for drift videre til drift
  • Hvordan vi får drift til å starte på politiske og/eller nødvendige prosjekter utsettes til senere
 • Vi fortsetter å ha en god kommunikasjon med driftskoordinator
  • Kan prøve å jobbe ham ihjel før masterarbeidet hans tar av i februar?
 • Kan være en ide å opprette en "aktive-drift" som en undergruppe av drift som i det minste møtes regelmessig? (1 gang i uken? 1 gang i måneden?)
  • Ser ut som om det er stemning for en slags "aktive-drift", vi ser mer på det frem til neste møte, virker uansett som om det er noe det er best å start med til våren

Lunch istedenfor Pondus

 • Utsettes til neste gang, for begrunnelse se forrige gang.

Skjerm/TV

 • Samme som Lunch/Pondus...
Møtet løftes