Styremøte/2015-10-08

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalling:

Tid: Torsdag den 8. oktober, kl. 16:15 Sted: Kose- eller terminalrommet

Saksliste

 • Oppsummering Hackekveld og ryddedag
 • Lagerrom nøkkel
 • Reservere rom til ALLE kurs!
 • Plakater Jenkinskurs
 • Aktive + Facebook
 • Salt kveld
 • Oppdatering Lunch istedenfor Pondus

Refferat:

Hvilke servere som blir plassert på serverrommet

 • NVG og Nabla har lyst til å ha stuff på serverrommet
 • NVG:
  • NVG er allerede representert ved Kåsen i drift, og det enste det er snakk om er å strekke en nettverkskabel fra et av våre punkter til en av boksene deres. Og fordi vi uansett har så tette bånd internt i drift, mener driftsleder at det er uproblematisk.
  • Ingen i styret har innvendinger
  • Fordi ingen i styret eller driftskoordinator har innvendinger godkjennes saken
 • Nabla:
  • Det har vært diskutert før, men det har aldri blitt noe klart konsensus om hva det er vi faktisk vill, så vi bare kjører diskusjonen på nytt fra scratch.
  • De ønsker en boks hos oss rent for å sikre at de ikke har alt på ett rom
  • Det blir nevnt at vi har lovet plass også til Omega en eller annen gang i fortid
  • Rent praktisk har Simon, Ilse, og Viken ryddet plass til 2U på serverrommet tidligere på dagen
  • IDI har tidligere nevt at det er problematisk at andre har tilgang på serverromet.
   • Det ser ut til at dette bare gjelder fysisk tilgang, spesielt med tankte på hvordan NVG har hostet ting i fortid. Så dette ser ut til å være uproblematisk i forhold til dem så lenge vi ikke deler ut nøkkler og tar en del ansvar for boksene rent fysisk om noe skulle gå galt.
  • Vi har fysisk plass til boksene, og vi synes at det koselig å gjøre det.
  • Jørn: det er helt greit i seg selv, men det er kanskje best om vi setter inn en maskin de får innlogging på.
  • Ilse og Viken: De har allerede klart et jern på 1U vi bare kan slenge inn
  • Jørn: dette er greit, også fra et CERT-perspektiv så lenge vi restricter dem til å bare være koblet mot det offentlige nettet og være saklige.
  • Nabla har spurt om når de kan komme med serveren. Hva gjør vi med det?
   • Vi sender en epost til drift om at styret har sett på saken, og at vi har lyst til å si ja til Nabla (og Omege). Mailen burde si noe sånt som at webkom i Nabla og drift mellom seg må avtale når og hvordan man gjør selve monteringen og oppsettet.

Oppsummering av Hackekveld og Ryddedag:

 • Gikk veldig bra?
 • Litt dårlig oppmøte?
 • Til neste gang kanskje legge det til ikke når folk som ikke har vært på PVV på lenge er i byen?
 • Veldig bra at fler mennesker nå har tatt dypere på kodebasen til PVV
 • Å constraine kodekvelder til ett konkret språk f.eks. som har vært diskutert litt i det siste er kanskje ikke det beste som kan skje. En annen mer spennende ide kunne ha vært å ha Hackekvelden relatert til ett tema, men det er kanskje noe som kan diskuteres mer når vi er nærmere et tidspunkt der det kan arrangeres på nytt.

Ryddedag:

 • Vi er veldig fornøyde med outcomet, mye ryddigere nå enn i starten av semesteret.
 • Kjøleskapslisten kan nå kanskje begynne å maintaines?
  • Den burde kanskje legges ut på wiki-en, og skrives ut og klistres til kjøleskapet?
   • Ilse kan ta seg av printing
  • Det burde fortsatt ordnes etter neste ryddedag slik at vi kan begynne å være strenge etter den neste slik vi lovet før ryddedagen som nettopp var.
 • Det ble litt klaging over ting som ble fjernet.
  • Mange er triste over tegningene på dørene, men da kan vi oppfordre til at dette brukes som en annleding for folk til å få opp ting de har lyst til å ha der, gjerne i fargeprint.
   • Navnene på rommenet, og det generelle fraværet av stuff er litt krise, men så lenge folk får opp stuff går ting bra (Ilse: Værsåsnill bruk fargeprint!!)

Lagerromnøkkel:

 • Det er noe problematisk at ingen av oss har tilgang på nøkkelen til lagerrommet der vi nå oppbevarer masse stuff.
 • Det hadde vært en ide å spørre om å få en kopi av nøkkelen?
 • Vi må snakke med NTNU eiendom for å finne ut av hvem/hva vi må kontakte for å få nøkkel til rommet.
  • NTNU eiendom kan kontakts på følgende måte:
  • Romnummeret til Lagerromet er "Programm for industriel økologi" ifølge mazemap. Det ser ut som om rommnummeret er 252.
  • Noen må besøke resepsjonen til NTNU drift for å finne ut mer?
  • Statusen for rommet er generelt uavklart?
 • Vi tar sjansen på at å gjøre ingenting går fint, og at vi fortsetter å gjøre ingenting inntill noe må gjøres, og i mellomtiden sender en epost til NVG for å finne ut av om de vet noe mer rundt nøkkler, men ikke dytte for hardt.

Reservere rom til ALLE kurs:

 • Det burde være mulig å gjøre ihvertfall ut semesteret på romres.ntnu.no
 • Hverken Jørn eller Simon har noe fornuftig tilgang til NTNU systemer, men mens vi har debattert har Peder klart å logge inn.
 • Peder og Robert ser over kursplanen på wiki-en til neste gang og reserverer til kursene.

Plakater Jenkinskurs:

 • Plakatteksten eksisterer fremdeles ikke, men Ilse sier seg villig til å få skrevet den
 • Peder og Robert sier seg villige til å ta seg av trykking og henging.
 • Vi har lyst til å få dato og logo riktig på neste plakat.
 • Ilse tar aktive og facebooksiden.
 • Rom må fortsatt reservers.

Salt kveld:

 • Knuta har allerede satt opp mye.
 • Vi bør i det minste sette oss inn hva Knuta har laget?
 • Å gjøre saltkvelden til et kurs med workshop har kanskje mer for seg på dette punktet.
 • Organisering:
  • Vi kan gjøre det på samme måte som Hackekvelden
  • Men vi bør ikke bleste for lenge i forveien
  • Simon lager facebookevent for saltkvelden rett etter møtet.
 • I blestingen holder vi oss til å reklamere for saltstenger som næring
 • Saltdokumentasjonen på wiki-en burde linkes fra facebookeventet

Pondus vs Lunch:

 • Kit er ikke her denne uken, så vi forksyver det til neste uke.

Ny TV:

 • Vi har lyst på en 6" større TV på 48".
 • Vi har plass til den, den er lagd for å la ting stå på lenge offentlig så vi burde få mindre problemer med innbrenning, den har en bedre refres-rate som er mer optimal for det vi bruker den til, og den er uten tuner slik at vi slipper lisenstull.
 • Da kasserer ikke er her burde vi kanskje ta den endelige avgjørelsen når vi vet om vi har budgett til det.
 • Jørn: Vi trenger det ikke egentlig, men det er ikke dyrt heller.
 • Ilse: Ser ikke helt det store med TV, men apparently er det mange andre som gjør det, og den brukes mye, så hvorfor ikke hvis vi kan budgettmessig
 • Resten: Hvis kasserer mener at vi har rom til det i budgettet så greit, hvis ikke så meh.
 • Link til TV-en vi så på: link

Oppdatering Lagerromet: NTNU har lyst til å bygge det om, men det kommer ikke til å skje før til våren. For nå er det eid av IDI, og skal overføres til NTNU eiendom etterhvert (status fra for ca 2 uker siden).

Møtet løftes =D