Styremøte/2014-01-08

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2014-01-08 klokken 14:25
Til stede: aleksanw, chrishoh, ilsegv, oyvinlek
Referent: aleksanw

2014-01. Planlegging av vårens kurs.

Forslag til kurs og kursholdere:

  • andreasd: Valgrind eller lignende
  • finninde: Funksjonell Matlab
  • lykkebo: Holdt nesten kurs i fjor
  • oysteini: Kategoriteori
  • steinarh: Interessante bug-historier
  • KnowIT: Noe lignende forrige kurs de holdt

2014-02. Dato for vårhalvårsmøte.

oyvinlek foreslår 13. februar. De tilstedeværende tror tidspunktet passer. Halvårsmøtet avholdes dermed 13. februar, såfremt datoen også passer for oysteini og torjehoa.

2014-03. Lovendringer.

chrishoh har forslag til lovendringer, og vil klargjøre disse slik at de kan stemmes over på halvårsmøtet.

2014-04. Kasserer.

oyvinlek foreslår at chrishoh og torjehoa sammen gjør ferdig regnskapet som skulle vært presentert på forrige halvårsmøte. På den måten for torjehoa fullført det, mens chrishoh får opplæring i kassererrollen. chrishoh er enig i forslaget. torjehoa skal informeres om planen.

2014-05. Vurdering av behov for ryddeordning.

Styret vil gjenopplive ryddeordningen i form av ryddedager første helg i hver måned. ilsegv får hovedansvaret for gjennomføringen. Det diskuteres kort å skaffe ministøvsuger.

2014-06. NUCCC.

Styret har fått e-brev fra Update, som arrangerer NUCCC i 2014 og lurer på hvor mange fra PVV som har tenkt å delta. oyvinlek har videresendt e-brevet til PVVs aktive-liste.

2014-07. Kjøleskap.

oyvinlek foreslår at aleksanw får tillatelse til å ordne nytt kjøleskap. Forslaget godtas, og aleksanw får skaffe nytt kjøleskap på inntil 4000 kroner, pluss 300 kroner i frakt.

Møtet heves 15:10.