Styremøte/2013-02-21

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2013-02-21 klokken 12:25
Til stede: oyvinlek, torjehoa, chrishoh, olechrin, oysteini
Referent: oysteini

2013-12. Konstituering

Vi velger torjehoa til kasserer og oysteini til sekretær.

2013-13. Fristasjonsøknad

Vi skal sende ny søknad om fristasjon. Vi har fått vite at vi bør prøve å få frem hva som er forskjellene på PVV og NVG.

oysteini skriver noe om forskjellene mellom PVV og NVG som kan tas med i søknaden, og oyvinlek sørger for at søknaden blir sendt.

2013-14. Innkjøp av GPS-enhet

einarr har foreslått at PVV kjøper inn en GPS-enhet som kan lånes ut til medlemmer for OpenStreetMap-formål. Vi vedtar å gjøre det. torjehoa sørger for at det blir gjort.