Styremøte/2012-11-06

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2012-11-06 klokken 14:15
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, gombos
Referent: oysteini

2012-29. Tavleplass på Stripa

Vi må søke på nytt om tavleplass på Stripa. oyvinlek sender søknad.

2012-30. Maskinvareinnkjøp

Vi ønsker å kjøpe en ny skriver, siden hingst er gammel og svak. torjehoa foreslår dessuten at vi kjøper inn noen nye tastaturer og en skjerm.

gombos undersøker muligheter for skriver. Vi vil ha en skriver med samme egenskaper som hingst (nettverkslaserskriver, tosidig, svart/hvitt), men raskere og mer stabil.

torjehoa kjøper inn nye tastaturer og en skjerm.

2012-31. Abonnement

Vi vil begynne å abonnere på magasinet Linux User & Developer. torjehoa bestiller abonnement.

2012-32. Kåring av beste kurs

torjehoa foreslår en kåring av semesterets beste kurs. Ideen er at styret velger beste kurs ved slutten av semesteret, og deler ut en premie til kursholderen på det påfølgende halvårsmøtet. Vi vedtar å starte denne ordningen fra og med dette semesteret.

2012-33. Kontingentinnkreving

Vi vil snart begynne å deaktivere brukerkontoene til medlemmer som ikke har betalt kontingent. torjehoa skal først sørge for at regnskapet inneholder alle kontingentinnbetalingene. torjehoa skal dessuten betale sin egen kontingent før han begynner å deaktivere brukerkontoer.

2012-34. Innkjøp av software

gombos foreslår at vi kjøper et Tux-kosedyr til PVV. torjehoa foreslår at vi kjøper et BSD-demon-kosedyr. Styret vedtar at slike kosedyr skal kjøpes. torjehoa sørger for at det blir gjort.

2012-35. Bokkjøp

somaen har foreslått at boken «Tog on Interface» kjøpes. Vi vedtar at denne kjøpes. torjehoa sørger for at dette blir gjort.