Styremøte/2011-05-18

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Styremøte torsdag 18. mai 2011

Til stede: andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad

sak 0: immatrikulering

--mye summing senere--

Stand eventuelt med vafler. Det nevnes også eventuell stand for anime-NTNU.

vedtak: oysteini tar ansvar for å lage/printe/brette brosjyrer.


sak 1: kurs

Følgende kurs er oppe til diskusjon:

* latex-kurs	 (torjehoa)
* intro til unix  (danner)
* del 2  av intro til unix, [ssh, screen, irssi, vim, mplayer, ...] (???) 
* make-kurs (???) 
* shell-scripting (steinarh)
* utviklingskurs [repos, git, ...] (ali)
* lisp-kurs?, roboter? (KnowIT)
* gpg (???)
* perl (knuta)
* Go-kurs (andreer?)
* c++ (andrfla)


Det ytres et ønske om å ha en kursplan klar før immatrikulering, så vi kan bleste kurs under immatrikuleringen.

vedtak: Ine tar ansvar, og skal å poke folk i juni.

sak 2: andre arangemanger

Hakkehelg (etter en 4-uker-ish, 20 sept.-ish, rett etter unix kurs, med mulighet for en hakkehelg til senere i semesteret.)

sak3: event.

Det ytres et ønske om å arrangere en driftsdag i oktober.

Styret ønsker å øke medlemsavgiften til 50.-, slik at man kan motta støtte fra bla. SiT. Men dette må vedtas med 2/3 flertall på et halvårsmøte. (da medlemsavgift på 42.- er hardkodet i lovene)