Styremøte/2010-08-15

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search

Styremøte søndag 15. august 2010

Til stede: lykkebo, oysteini, almelid, andreao

Immatrikulering

  • Hello World-quiz -- finn filene og lag ny plakat. andreao fikser. Spillet "Set" som premie. lykkebo skaffer.
  • Vi har strøm! Sett opp to maskiner og hold liten kodekonkurranse? lykkebo fikser
  • Annonsere at vi holder Munchkin-kveld senere. Spille Set på stand.
  • Kaffe og kaker. andreao lager 2xbrownies. almelid er kaffeansvarlig.
  • Kursannonsering. oysteini er ansvarlig.
  • Styret møter kl. 8 og gjør klar til det begynner kl. 9.

Spillkveld

  • Annnenhver tirsdag. Annonseres på immatrikuleringen.
  • Minst noen PVV-ere bør møte opp hver gang.