Styrehandlinger/Budsjett/2007

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Regnskap og budsjett

<tablestyle="text-align: right"> Budsjett 2006 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007 (2007.09.08)
Støtte 0 0 0 0
Flaskepant 2500 1559 2500 1724
Disksalg 17500 19900 15000 10600
Medlemskontingent 10000 10338 20000 5414
Renter 0 0 0 0
Sum inntekter: 30000 31797 37500 17638
Driftsutgifter 5000 0 5000 0
Diverse 2000 1485 2000 1537
Bøker 4000 1880 4000 632
Hardware 50000 45190,48 15000 5934
Abonnement 1000 569 2000 777
Trivselsutgifter 1500 737,5 1500 599
Kursutgifter 1000 0 1000 0
Krisefond - - 20000 0
Sum utgifter 64500 49865,98 50500 9479