LispWeb

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Lisp på nett

Vår kjære webserver har nå fått mod_lisp2, og for de som vil skrive websiden sin i lisp kommer det en liten forklaring her.

Oppsett

For å komme igang må du sette opp webområdet ditt for å lytte på lisp-serveren du skal sette opp, dette gjøre ved å putte dette i .htaccess:

LispServer 127.0.0.1 3000 "Identifikasjonsstreng"
SetHandler lisp-handler

Portnummer og ipadresse må stemme med der lisp-serveren kjøres, port 3000 er default, så det er lurt å velge en annen.

For testing kan du begynne med å lage ei mappe under web-docs så hele hjemmeområdet ditt ikke blir under lisp-kontroll.

Så må du starte opp lisp-serveren, det finnes klare test-oppsett av denne for flere lisp-implementasjoner, disse kan du finne her:

Rediger så portnummeret i modlisp-*.lisp-fila og last inn fila i lisp-repl'en. Da er det bare å skrive:

(start-apache-listener)

for å få koblet den opp mot apache. Pek så din favoritt web-browser mot http://www.pvv.ntnu.no/~brukernavn/lisp/, og se om du får opp noe. Bytt ut /lisp med mappa du la .htaccess-fila i. Hvis du får internal server error har du nok en feil mellom lisp-serveren og apache. På webserveren kan du skrive:

tail -f /var/log/httpd-error.log | grep $USER

for å se hva feilen kan være.

Det finnes også et lisp-bibliotek for å kommunisere med apache som du kan finne her: http://cl-modlisp.b9.com/

Mer informasjon om mod_lisp finner du på http://www.fractalconcept.com/asp/html/mod_lisp.html.