Halvårsmøte/2010V

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat fra PVVs halvårsmøte

11. Februar 2010

Tilstede

13 personer tilstede. Samtlige stemmeberettigede.

 • lykkebo
 • andreao
 • haraldhv
 • oyvinlek
 • andreahy
 • almelid
 • orjane
 • tirilane
 • oysteini
 • vegarded
 • eirikald
 • rakhmato
 • trygvrad

Endelig saksliste

 • 0. Møtet er satt.
 • 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 • 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • 3. Godkjenning av referat frå forrige halvårsmøte.
 • 4. Styrets halvårsrapport.
 • 5. Drifts halvårsrapport.
 • 6. CERTs halvårsrapport.
 • 7. Godkjenning av forrige års reknskap.
 • 8. Godkjenning av årets budsjett.
 • 9. Valg av styre.
 • 11. Valg av revisor.
 • 12. Valg av valgkomité.
 • 13. PVVs standpunkt i datalagringsdirektivsaken
 • 14. Møtet er hevet.

Saker

Sak 0. Møtet er satt.

Møtet settes 18:15

Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

 • lykkebo velges til ordstyrer
 • almelid velges til referent
 • tirilane og andreahy velges til tellekorps, alle beslutningene klappes igjennom.

Godkjennes ved akklamasjon.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

Sak 3. Godkjenning av referat frå forrige halvårsmøte.

Lenker til diverse rapporter må legges inn i det gamle refereatet. Noen små endring må gjøres. Med disse endringene godkjennes referatet ved akklamasjon.

Sak 4. Styrets halvårsrapport.

Vi har mange nye medlemmer som ikke dukker opp i PVVs lokaler. Eirikald foreslår at PVVs medlemmer bør være mer imøtekommende i begynnelsen av semesteret. Andreao bemerker at det er fire nye medlemmer på halvårsmøtet.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5. Drifts halvårsrapport.

Vi har fått masse nye maskiner. Orjane har lyst til å fase ut gamle 4U-bokser til fordél for de nye dell power-edge 2U-boksene.

Almelid foreslår at serverromsnøkkelen oppbevares i pengeskrinet til kasserer.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 6. CERTs halvårsrapport.

Ny CERT-server er innfaset.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 7. Godkjenning av forrige års reknskap.

Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 8. Godkjenning av årets budsjett.

Budsjettet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 9. Valg av styre.

Andreahy fikk et illebefinnende og forlot møtet, trygvrad tok jobben som medlem i tellekorpset.

almelid, oysteini, eirikald, andreao, oyvinlek og haraldhv blir nominért til styrevalg

resultater:

 • almelid - 11 stemmer
 • oysteini - 11 stemmer
 • eirikald - 8 stemmer
 • andreao - 11 stemmer
 • oyvinlek - 4 stemmer
 • haraldhv - 3 stemmer

De valgte styremedlemmene er almelid, oysteini, eirikald og andreao.

Sak 11. Valg av revisor.

Ingen vil være revisor, styret får i ansvar å finne en revisor til neste halvårsmøte.

Sak 12. Valg av valgkomité.

trygvrad og tirilane nomineres til valgkomité. Godkjennes ved akklamasjon.

Sak 13. PVVs standpunkt i datalagringsdirektivsaken

Det ble valgt ved håndsopprekning at PVV ikke skal ta et standpunkt til datalagringsdirektivet. Det er opp til hvert enkelt medlem å bidra for eller imot direktivet som de selv ønsker.

Sak 14. Møtet er hevet.

Møtet er hevet 19:30