Kommunikasjons­verk­stedet

Kommunikasjon

Det er flere ulike måter å kommunisere med PVV og deres medlemmer på.

Kontaktinformasjonen til Styret og Drift funner du på vår Wiki

Vi har en IRC-kanal på IRCnet kalt #pvv.

Vi har også en Discord-kanal. Denne kanalen er satt opp slik at man i Discord-kanalen ser hva som skrives i IRC-kanalen, og vice versa. For å bli med i Discord-kanalen, klikk her.

Det er også mulig å ta i bruk analog kontakt ved å møte opp på stripa.