Aktivitets­verk­stedet

Thursday Kurs i Nix og NixOS // Course on Nix and NixOS

Metodene vi bygger, konfigurerer, og leverer programvare på har stort sett vært uendret siden tidenes morgen. Nix tenker nytt for å løse mange av problemene med denne modellen.

Kurset kommer til å omhandle noen av problemene med klassisk pakkehåndtering, løsningene vi har for dette i dag, og hvordan nix løser de samme problemene mer elegant. Vi skal vise enkle demoer for hva nix-toolchainen lar deg gjøre, inkludert bygging av programvare og oppsett av utviklingsmiljø. Deretter skal vi åpne døren til NixOS, og vise noen av mulighetene til NixOS sitt konfigurasjonssystem.

Om du er interresert i Linux, Docker, devops, funksjonell programmering, sikkerhet, eller kanskje til og med HPC, så er det nok noe interresant her for deg!


The methods we use to build, configure, and deliver software has largely remained unchanged since the dawn of time. Nix is thinking new to solve many of the problems with this model.

The course will address some of the problems with classic package management, the solutions we have for this today, and how nix solves the same problems more elegantly. We will show simple demos for what the nix toolchain lets you do, including building software and setting up development environment. Then we will open the door to NixOS, and show some of the possibilities for NixOS' configuration system.

If you are interested in Linux, Docker, devops, functional programming, security, or maybe even HPC, then there will probably be something interesting here for you!