Aktivitets­verk­stedet

Saturday Hackekveld // Hacking night

Kom på hackekveld! Dette er en kveld der man kan jobbe med prosjekter, være seg programmering eller noe helt annet. Det er en gyllen mulighet for å sette seg ned med f.eks. det hjemmeproggede bokorganiseringssystemet som man har utsatt i år og dag. Jobb med eget prosjekt, eller sleng deg med på noe som kjøres her. Vi stiller med delsponset pizza. Vel møtt!


Join us for hack night! This is a night where you can work on projects, be it programming or something completely different. This is a golden opportunity to sit down and work on, for example, the home-made book organizing system that you have postponed for years on end. Work with your own project, or join something that is already in the works here. We will partially pay for pizza. Well met!