Aktivitets­verk­stedet

Thursday Kurs i multilineær algebra og kvanteprogrammering

Kvantedatamaskiner har lenge truet med å utkonkurrere klassiske datamaskiner i beregningsoppgaver, men hvordan gjør de dette? Dette kurset fokuserer på å gi en innføring i de viktigste konseptene man trenger for å starte å lage programmer som kan kjøre på en kvantedatamaskin. Vi starter kurset med å studere multilineær algebra og kvantemekanikk, og deretter se hvordan disse kommer sammen for å lage kvantekretser.


Quantum computers have long threatened with outperforming classical computers in computational tasks, but how do they do this? This course focuses on giving an introduction to the most important concepts needed to start creating programs that can run on a quantum computer. We will start the course by studying multilinear algebra and quantum mechanics, and then we will see how they come together to create quantum circuits.