Aktivitets­verk­stedet

Monday Halvårsmøte

Hei! Da er det på tide med et nytt halvårsmøte for PVV, og vi oppfordrer alle til å komme!

 1. Møtet er satt

 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 4. Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.

 5. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

 6. Styrets halvårsrapport

 7. Godkjenning av Styrets halvårsrapport

 8. Drifts halvårsrapport

 9. Godkjenning av Drift halvårsrapport.

0↊. CERTs halvårsrapport

0↋. Godkjenning av CERTs halvårsrapport.

 1. Presentasjon av revidert regnskap for 2020

 2. Godkjenning av revidert regnskap for 2020

 3. Godkjenning av regnskap for første halvår

 4. Diskusjon og revisjon av årets budsjett.

 5. Godkjenning av revidert budsjett

 6. Endringer av lov 3

15.1. Dagens lov

15.2. Foreslått ny lov

15.3. Endringer

15.4. Begrunnelse

15.5. Godkjenning/avslag

 1. Valg av leder

 2. Valg av kasserer

 3. Valg av styre

 4. Valg av valgkomité

1↊. Møtet heves

Eksisterende lov 3 Foreslått ny lov 3: Se vedlegg Begrunnelse: Se vedlegg