Aktivitets­verk­stedet

Friday Kurs i kryptering og GPG // Course: Cryptography and GPG

IT-sikkerhet finnes overalt i dag, og er helt nødvendig for å beskytte hemmelig og/eller personlig kommunikasjon fra utenforstående. Vi vil opplyse temaet ved å holde kurs i kryptografi og GPG!

Kurset starter med en kort introduksjon til kryptografi generelt. Så går vi gjennom praktisk bruk av GPG. Etterpå er det mulighet for å generere og utveksle nøkler, ta i så fall med datamaskin og gyldig legitimasjon!

Kurset arrangeres i samarbeid med NVG.


IT security exists everywhere today, and is essential to protect secret and/or personal information from outsiders. We will illuminate the topic by having a course in cryptography and GPG!

The course starts with a short introduction to cryptography in general. Then, we will go through practical use of GPG. Afterwards, there will be an opportunity to generate and exchange keys, in which case you need to bring valid identification!

The course is held in cooperation with NVG.

Friday Nerdepitsa

Hei, har du lyst til å bli med på pizzaspising annenhver fredag? Vi møtes på Peppes i Kjøpmannsgata fredag klokken 19.00 hver partallsuke!

Vi er en trivelig gjeng hvis der fellestrekk er en viss interesse for data, samt har eller har hatt en tilknytning til studentmiljøet ved NTNU. For å treffe andre som også faller inn under disse kriteriene treffes vi over pizza på Peppes annenhver fredag. (Definisjon: En fredag er annenhver dersom den ligger i en partallsuke). Vi har reservasjon under navnet Christensen med storkunderabatt.

Det er ikke noe krav at du er nerd... noen av oss virker faktisk nesten normale! Det er heller ikke noe krav at du kjenner noen fra før. Det er ikke engang et krav at du må like pizza! (selv om det hjelper) Dersom du har lyst til å treffe personer fra datamiljøet ved NTNU så bare still opp! Vi biter ikke, vel, bortsett fra pizzaen da.

Vi bestiller så mye pizza som vi i fellesskap klarer å stappe i oss, og splitter dermed pizza-regningen broderlig, mens hver enkelt betaler for sin egen drikke, dessert mm. Vell møtt!