Rapport: Teknologiens fravær

Om EtterOljen.no og andre ideer for et skapende Norge. Hele rapporten
Hele rapporten: 163+19 sider
[ Liten (5,9 MB) | Stor (13,6 MB) | HTML ]

Ekemplarer kan gis bort til andre, men ikke selges eller inngå i andre salgbare produkter/tjenester. Forfatterne beholder alle andre rettigheter.
Hvis du ikke klarer å lese dokumentene, trenger du en PDF-leser -- for eksempel Adobe Acrobat eller Ghostview -- eller du kan lese rapporten som nettsider .
Innledning (0,2 MB)

Kapittel 1: Innovasjon og næringsliv (0,8 MB)
Hvordan samarbeider forsknings- og utviklingsinstitusjoner? Vi ser på hvordan Norge kan se ut i 2015, og hvordan vi kan sikre Norges fremtid gjennom et felles løft.

Kapittel 2: Teknologi i politikken (0,4 MB)
Har vi jobb om 20 år? Har vi pensjon i fremtiden? Teknologi- og næringspolitikk er viktigere enn du tror.

Kapittel 3: Teknologihåndbok for Trondheim
En bok om teknologi i Trondheim. Laget for ungdomsskolen (8., 9., og 10. klasse)
[ Liten (1,5 MB) | Medium (4,7 MB) | Sidevis HTML ]

Kapittel 4: Teknologi for alle (0,9 MB)
Vi ser på hvordan vi kan vekke interessen for teknologi hos alle, og ikke bare hos en "elite".

Kapittel 5: EtterOljen.no (0,2 MB)
Her kan du lese om våre planer for EtterOljen.no.

nyheter  |  forum  |  om oss  |  rapporten  |  spill  |  regler
©2004 EtterOljen.no