Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC01934RohkunStaggonjunisjohka.JPG

Jeg ville betalt godt for å få vannet herfra rett i springen hjemme.

Vi går tilbake til der turen startet, bare at nå holder vi høyden oppe på fjellryggen i stedet for å gå nede i Sørdalen. Det er ingen sti her, men det er lettgått terreng og utsikten er enda mer storslagen.

 

I would pay good money for having the water from this stream delivered straight and fresh to my tap at home.

We're now on our way back to where our trip started, except now we're walking up on the ridge of the canyon instead of down by the river. There's no trail here, but the terrain offers easy walking, and the views are even more impressive here.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]