Enkle HTML-koder:

Det er utrolig mange muligheter med html-koder, og her er de aller aller enkleste.

Linjeskift: <br>

Avsnitt: <p>

Sette inn en lenke: <AHREF="her skrives navnet på siden.html" target=frame>

Sette inn et bilde: <IMG SRC="her skrives bildenavnet.jpg" BORDER=4 WIDTH=150 HEIGHT=200 COLOR="fff8000> </A>/TD <TD VALIGN="MIDDLE">

Border=størrelsen på bilderamma.
Height og width = høyde og bredde på bildet.
Color= Fargen på bilderamma hvis det er valgt

Sette inn en bakgrunn: <BODY BACKGROUND="Her skrives navnet på bakgrunnen.jpg">
Endre Skrift-type:<FONT FACE="Her skrives skrift-typen inn" COLOR="#ffd700" SIZE=2">

Color= Fargen på teksten.
Size= skriftstørrelsen.


Høyrestilt tekst: <ALIGN="RIGHT">

Venstrestilt tekst: <ALIGN="LEFT">

Midtstilt tekst: <ALIGN="CENTER">

Større tekst: <big>

Mindre tekst: <small>

Få teksten til å starte litt lengre inn på siden: <blockquote>

Fet tekst: <b>

Blinkende tekst: <blink>

Plasserer teksten lengre inn: <blockquote>

Hever teksten en halv linje: <sup>

Senker teksten en halv linje: <sub>

Fargekoder: