SPRÅK

Engelsk Flytende ++
Tysk Begrenset

I tillegg har jeg god erfaring med svensk og dansk.