SIVILE KURS

11.2000
-12.2000
Skotsk Yrkeskvalifikasjon,
Kundeservice Level 3
James Watt College
1997 Innføring i HTML Programmering NTNU
03.25.96
-03.29.96
Vekterkurs, 50 t. Teori Trygg Vakt, Tromsø
1994 Jegerprøven AOF
1989-1990 Valgfag Maskinskriving / TOUCH Rosten Skole