MILITÆR TJENESTE

1995-1996 Oppklaringsmann/Sb.mann Oppklesk/Brig N, DIV 6