Data

Java

En simulering av en tank

Jeg har laget noen få java spill.

Terreng generering. Java program for å generere fractale høydekart.

Fractals

Some results of my work with fractals. The PostScript fractal page collect some information about useing PostScript to generate fractals.

Vrml

Som en utvikling av java prosjektene har jeg nå begynt å se på mulighetene for å bruke vrml i java.
Anders Reggestad
Sist endret: "Nov 18 1999"