User:Eirikwit

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:50, 26 January 2021 by Eirikwit (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Eirik Wittersø ble medlem i PVV høsten 2018. Han ble med i styret våren 2019, ble nestleder høsten 2019 og Leder høsten. 2020