Unixkommandoer

From Programvareverkstedet
Revision as of 13:49, 12 August 2014 by Simongli (talk | contribs) (Added English translation)
Jump to navigation Jump to search

English

Filer og kataloger

Kommando Betydning Mnemoteknikk
ls Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog LIST
cd katalognavn Går inn i katalogen katalognavn, som må være en underkatalog av gjeldende katalog. CHANGE DIRECTORY
cd .. Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen).
mv gammel ny Flytter filen gammel til det nye navnet ny MOVE
mv fil katalog Flytter filen fil til katalogen katalog

Ymse

write brukernavn Skriver en melding til det siste terminalvinduet brukernavn har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.

Unix commands

Files and catalogs

Command Meaning Mnemoteknikk
ls Shows a list of files and sub-folders in the current folder LIST
cd directoryName Goes in to the directory directoryName, that must be a sub-directory of the current directory CHANGE DIRECTORY
cd .. Goes up to the parent directory (i.e. a step up in the folder structure).
mv old new Moves the file old to the new name new MOVE
mv file directory Moves the file file to the directory directory

Miscellaneous

write username Writes a message to the last terminal window username has worked in. Enter Ctrl-D to quit.