Difference between revisions of "Terminologi"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
 
Tillitsvei (m1): En vei mellom to nøkler i en graf av signaturer (tillitsgraf), for eksempel i OpenPGP/GPG (en:trust path)
 
Tillitsvei (m1): En vei mellom to nøkler i en graf av signaturer (tillitsgraf), for eksempel i OpenPGP/GPG (en:trust path)
  
Tillitsgraf (m1): Samling av mange tillitsveier. (en: web of trust)
+
Tillitsgraf (m1): En graf hvor nodene er kryptografiske nøkler og kantene er signaturer mellom disse nøklene hvor de verifiserer hverandre. Spesielt brukt i sammenheng med OpenPGP/GPG. (en: web of trust)
  
 
== Distribuerte systemer ==
 
== Distribuerte systemer ==

Revision as of 11:54, 5 December 2012

Norsk EDB-terminologi, as recommended by leading PVVers!

Versjonskontroll

Endringslager (n1): Et sted hvor endringene mellom alle versjoner av et dokument lagres. (en:repository)


Kryptografi

Tillitsvei (m1): En vei mellom to nøkler i en graf av signaturer (tillitsgraf), for eksempel i OpenPGP/GPG (en:trust path)

Tillitsgraf (m1): En graf hvor nodene er kryptografiske nøkler og kantene er signaturer mellom disse nøklene hvor de verifiserer hverandre. Spesielt brukt i sammenheng med OpenPGP/GPG. (en: web of trust)

Distribuerte systemer

Fjernkall (n1): Et kall til en funksjon/metode som kan eksekveres av en annen prosess. (en:remote procedure call (RPC), remote method invocation(RMI))

Likemannsnettverk (n1): Et nettverk hvor alle partene er likeverdige. (en:peer-to-peer network)