Subversion

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:31, 9 October 2007 by Eivindsy (talk | contribs) (La til link til http://dev.pvv.ntnu.no der all teknisk info ligger)
Jump to navigation Jump to search

Subversion (også kjent som svn) er et versjonskontrollsystem som brukes til å holde rede på utviklingshistorikken til en samling filer og kataloger. Subversion er fri programvare.

PVV tilbyr svn for programvareutvikling på maskinen med tjenestenavnet `dev.pvv.ntnu.no` slik at medlemmene skal slippe å sette opp dette selv.

For mer informasjon om hvordan ta i bruk svn hos PVV, se [1].