Difference between revisions of "Subversion"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(La til link til http://dev.pvv.ntnu.no der all teknisk info ligger)
m (3 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 23:43, 5 March 2010

Subversion (også kjent som svn) er et versjonskontrollsystem som brukes til å holde rede på utviklingshistorikken til en samling filer og kataloger. Subversion er fri programvare.

PVV tilbyr svn for programvareutvikling på maskinen med tjenestenavnet `dev.pvv.ntnu.no` slik at medlemmene skal slippe å sette opp dette selv.

For mer informasjon om hvordan ta i bruk svn hos PVV, se [1].