Difference between revisions of "Subversion"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(Start. Etterlyser praktiske detaljer for svn-oppsettet på dev.pvv.ntnu.no.)
(No difference)

Revision as of 22:22, 9 October 2007

Subversion (også kjent som svn) er et versjonskontrollsystem som brukes til å holde rede på utviklingshistorikken til en samling filer og kataloger. Subversion er fri programvare.

PVV tilbyr svn for programvareutvikling på maskinen med tjenestenavnet `dev.pvv.ntnu.no` slik at medlemmene skal slippe å sette opp dette selv.

<Til den som kjenner oppsettet på `dev.pvv.ntnu.no`: for å fremme programvareutvikling ved PVV, fyll inn info her om hvordan ta i bruk svn hos PVV og enkel fremgangsmåte for å komme igang med eget prosjekt>