Styretsrapport/V2018

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:19, 2 October 2018 by Amundbk (talk | contribs) (Created page with "== Styret == Styret har det siste halvåret bestått av *Amund Bergland Kvalsvik (amundbk): Leder *Torstein Nordgård-Hansen (torstnh): Nestleder *Robert Eric Maikher(robertem...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styret

Styret har det siste halvåret bestått av

  • Amund Bergland Kvalsvik (amundbk): Leder
  • Torstein Nordgård-Hansen (torstnh): Nestleder
  • Robert Eric Maikher(robertem): Kasserer
  • Karl August Høivik(karlaho): Styremedlem
  • Karina Grønbech Lofquist (karingl): Styremedlem
  • Camilla Marie Rygh Van Goudoever (camillmg): Styremedlem

State of the PVV

PVV har blitt mye mer kjent på NTNU og blant 1. års studenter, delvis grunnet fadderuken og delvis grunnet populære kurs. Vi har mange flere medlemmer som er aktivt på PVV og det er større engasjement enn før. Vi har også blitt merket mer blant større organisasjoner, blant annet Tekna og SINTEF grunnet kompetente kurs og kontinuerlig engasjement.

Medlemmer

PVV har for øyeblikket 1538 aktive medlemmer, ifølge medlemsdatabase:

knakelibrak:~:(513)$ mdboh liste a b l | wc -l
1538

Dette er 15 mer enn ved forrige halvårsmøtet. Databasen for medlemmer og systemet for nye medlemmer har falt delvis i stykker. Mange nye medlemmer får ikke tilgang til mail og andre pvv systemer. Det er grunn til å tro at antall nye medlemmer dette semesteret var veldig bra.

Arrangementer

PVV arrangerte i år et fullverdig alkoholfritt alternativ til fadderuken hvor vi hadde en begivenhet hver dag. Det var varierende oppmøtte, men opplegget ble møtt med positive reaksjoner, deriblant fra administrasjonen. Det var mellom 5 og 20 nye deltagere på de forskjellige arrangementene, med et par begivenheter hvor det var færre. Vi samarbeidet også med Hexagon, AbelLan og Abakus i forbindelse med fadderuken.

PVV arrangerte 4 kurs på våren etter forrige halvårsmøte og 3 kurs hittil i høst, med 4 kommende kurs. I tillegg til dette har vi arrangert et kurs på vegne av Tekna og en kurspakke på vegne av SINTEF.

Ryddedag og Hackekveld

Det har vært en ryddedag siden forrige halvårsmøte og det er planlagt en til ryddedag neste uke mandag (innkalling kommer i morgen). Det er muligheter for en ryddedag til senere i semesteret.

Det har vært en hackekveld siden forrige halvårsmøte (forrige lørdag) og det er muligheter for en hackekveld til før semesterslutt, men dette er ikke planlagt.

Innkjøp

Nye t-skjorter med nytt design har blitt kjøpt inn til Dibbler. Styret har godkjent kjøp av ny HDD til microbel. Styret har også kjøpt inn ny hardware til tallulah.

PR

PVV har laget og trykket kursplakater via enten NTNU trykk eller Copycat. Styret har også reklamert på Facebookprofilen og epostlista for aktive medlemmer. Videre hadde vi stand på fadderuken og mange åpne arrangementer.

PVV har også ryddet opp på tavlene sine og oppdatert dørene. Videre har vi delt ut buttons til en mengde mennesker.