Styretsrapport/V2016

From Programvareverkstedet
Revision as of 17:42, 6 October 2016 by Ilsegv (talk | contribs) (→‎Ryddedag)
Jump to navigation Jump to search

Styret

Styret har det siste halvåret bestått av:

  • Ilse Gerda Visser (ilsegv): Leder
  • Christopher Hohler (chrishoh): Kasserer
  • Simon Glisic Randby (simongli): Styremedlem
  • Peder Bergebakken Sundt (pederbs): Styremedlem
  • Robert Eric Maikher (robertem): Styremedlem
  • Liang Zhu (liangzh): Styremedlem

Medlemmer

PVV har for øyeblikket 1479 aktive medlemmer, ifølge medlemsdatabasen:

knakelibrak:~:(501)$ mdboh liste a b l | wc -l
1479

Dette er 11 mer enn ved forrige halvårsmøtet.

Arrangementer

PVV arrangerte 6 kurs våren 2016, og har arrangert 3 kurs hittil i høst. Av vårens kurs var en av disse i samarbeid med Hackerspace.

Vi feiret Linux sin 25-årsbursdag i samarbeid med NVG høsten 2016.

Ryddedag

Det ble gjennomført en ryddedag i regi av styret våren 2016, som var arrangert av det forrige styret.

Innkjøp

PVV har kjøpt noen Raspberry Pi, og utstyr til å bruke dem. Det har også blitt kjøpt 2 pumpetermos, og ny hardware til serverrommet (4x8gb DDR3 ECC RAM og 4x4TB hardisker).

PR

PR har oppdatert plakatdesign og fått til å bestille plakater fra NTNU Trykk til IDI resepsjonen, slik at vi kan bruke NTNU sitt interne postsystem. PR har også oppdatert infoheftene som kan deles ut ved immatrikuleringen. PR har fått lov til å bleste PVV på Abakus sin presentasjon av interessegrupper.