Styremøte/2020-09-08

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 20:17, 2 February 2021 by Eirikwit (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tid og sted

2020-09-08 16:15 PVV arbeidsromet

Innkalling

Innkalte Til stede
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
richarah ja
sondrhel ja
thomawt ja


Siden sist

Driftkveld

Det ble hold driftkveld torsdag den 3. september. Det var ca 9 deltagere. Det ble fikset mye på nettside. kaasen kom langt med å sette opp vpn og det ble fikset mye rundt salt, DNS og døde maskiner. Kommer mer i drifts halvårstrapport.

Ryddedag

Ryddedag holdt 7. september. Litt for mange møtte opp (med tanke på korona) ca 12 stykker var der. 14 innom totalt, men 12 samtidig. Vi må lage nye vaskeliste til de nye rommene. omermb oppdaterer den. Brettspillhyllen ble også fluyttet til terminalrommet. Det ble rydded.

Vi har byttet trekk til sofaen og de gamel trekket må vakse, husk å kjøpe en kjokolade til vaskeren fra PVV sin dibler konto.

Ønskelistebok

Flere store disker til offsite backup

Det ble fåreslått å ha bavkupen hos medlemmer utenfor kampus og det er mulighet for exchange med OV.

drift får det tosteno synes er passende.

Kurs videre

Unity

Det blir Unity kurs om 2 til 3 uker. Hackerspace ordner plakat, rom og påmelding til deltagere. sondrhel holder kurset.

introkurs i Python

eirikwit tar kontakt med torsteno om han vil overta kurset. Enn så lenge ser vi til en kurs om 4-5 uker

Status økonomi

Fadderuke

thomawt går gjennom økonomi til fadderukene. Vi brukte ca 6500 kr. Støtten fra IDI er ikke øremerket (vi trenger ikke å returnere de 3500 kr fra støtten som ikke ble brukt).

Butsjett hittil

thomawt går gjennom butsjettet hittil.

På disk er det butsjettert 1 000 kr og vi har fått 1 624 kr.

Donasjoner og betalinger: butsjettert 30 000 kr, fikk 28 350.

Medlemmer: butsjettert 14 000 kr, fikk 10 468. 6 stk (ish) som har kjøpt livstid.

Pant: butsjettert 2 500 kr, fikk 920 kr. (ikke inkludert ryddedag 7.9)

Renter: butsjettert 150 kr, får ikke før sluten av bankåret.

Utgifter:

Abbonementer: butsjettert 1 000, ble ikke brukt.

Annet: butsjettert 500, ikke brukt.

Bøker: butsjettert 3 000, ikke brukt.

Daglir driftkveld: 3 000, brukt 2 390.5 kr.

Fadderuke: butsjettert 10 000, brukt 6 581.57 kr.

Gebyr: butsjettert 3 000, brukt 1581.59.

Hardware: butsjettert 10 000, brukt 0.

Trivsel og arrangementer: butsjettert 10 150, brukt 1 424.43.


Styret mener det kan være lurt å digitalisere rengskapet videre.

Fadderuke erfaringsdokument

Det har blitt skrevet for det meste. Mangler bare noen referater fra eirikwit. git er frosett nede, så inttil videre ligger i pvv sin google drive.

Skjermer til overs

Styret trekker navnene, pga personvern så kommer de ikke til å bli nevnt her.

Eventuelt

Abbonement

Siden vi har sagt ifra abbonementet med Lunch, ettersom vi fikk dublikater, er abbonementet rengskapet tomt. Styret ha lyts til å abbonere. richarah ser på muligheter for bestille illustret vitenskap etter styremøte.

Bøker

Hvis noen har lyst på flere bøker skriv inn i Ønskelistebok. sondrhel skriven en announcement.

Tid for årsmøtet

Vi kan kun booke rom frem til 20.00. Styret tenker da å starte kl 17 i stende for 18, og prøve å være kjapp.

Annet innkjøp

omermb tenker seg en tur innom byen for å skaffe labels.