Styremøte/2018-12-03

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat styremøte 3-12-2018

Til stede

 • Torstein
 • Sondre
 • Karina
 • Andrea
 • Eirik
 • Runar

Saker

Kurs

Tilbakemelding ITGK-teorikurs

 • Det kom tullete mange
 • Det var ikke plass til alle
 • Ekstrem etterspørsel etter video og powerpoint
 • Vi bør ha påmeldingsliste neste gang, det var fult ca. 20 min før
 • Vi bør bedrive handover så andre kan holde kurset
 • Vi bør ha fast sted for powerpoint og video for kurs

Kurs neste semester

 • Burde noen holde kurs i C++ eller Java?
 • Husk på ekskusjon 5. april til etter påske
 • Viken meldte seg til å holde kurs i Ansible neste semester.
 • Oversikt over kurs:
  • Marcus: Numpy og matplotlib
  • Karl: Noe
  • Danner: Noe
  • Peder: Avansert python
  • Eventuellt noe i krets og digitalteknikk
   • Torstein: Muligens digitalteknikk
  • Viken: Ansible
  • Amund: Noe
  • Karina: Web-frontend? Se når semesteret er klart
 • Spredt over 4 måneder (midten av januar til midten av mai)
 • Spør Peder om slutten av januar
 • Spør Danner om slutten av mars
 • Spør Viken og Marcus om februar
 • Spør Amund om tidlig april før ekskusjon (bortfaller mye mulig pga. ekskusjon)

Status økonomi

 • Lite har skjedd siden årsmøte grunnet mangledne banktilgang til økonomiansvarlig
 • 145 000 på konto, forventet 136 000 etter utestående betalinger
 • Håper å fikse alt etter det, vi ser ut til å ligge ganske etter budsjett
** Vi ligger ca. 9000 under prognose for medlemsinntekt, tviler på at dette nås
** Ellers går det meste greit
 • Spørsmål fra Sondre :: Har vi nokk penger til en nintendo switch?
** Se på det når tilgang til konto er på plass, det blir eventuelt hardware*budsjett
** Den gamle saken om ny stumtjener venter fortsatt
*** Andrea prøver å huske stumtjener fra IKEA etter jul

Vurdere og eventuellt vedta signaturrettigheter

 • Torstein fremmet forslag om signaturrett til sittende leder og økonomiansvarlig
** Vedtas ved aklamasjon

Signere bankoverføring til Karina (økonomiansvarlig)

 • Signeres av hele styret i separat fullmakt
 • Signering fullført

Status fadderuke, framdriftsplan?

 • Vi er jevnt over fornøyd med planer for program sålangt
 • Prøve å søke om støtte og sende mail til linjeforeninger før nyttår
 • Fikse buttons og andre saker?

Fremdriftsplan

 • Februar
** Ferdig med å kontakte linjeforeninger
** Høre med promotering / info på web fra NTNU
 • Mars
** Låne button-maskin av IDI
 • April
** Ferdig med støtte og annen økonomi, spikre tidspunkt og sted
** Finne dedikerte ansvarlige for aktivitetene
** Startet reklame for 
** Samlet nokk faddere 
 • Mai
** Innkjøp av tørrvare til eventuelle vafler/kaker
** Avtale eventuelle storinnkjøp av annen mat
 • Juni
** Ferdig med all grafikk og PR

Eventuellt

 • Spørsmål om rensing av sofa-tregg, bør gjøres innen neste ryddedag
** Eirik kan vakse privat
** Vi kan smiske med rendhold som vanlig
** Vi bør finne en mer permanent løsning
 • Spørsmål om passord og drift
** Spill-maskiner styres på eget oppsett
** Drift nås generelt ikke på discord
 • Fikset mail for kaserer