Styremøte/2013-09-11

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 14:40, 11 September 2013 by Oysteini (talk | contribs) (referat fra dagens styremøte)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Terminalstuen, PVV (rom 229)
Tid: 2013-09-11 klokken 14:15
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, chrishoh
Referent: oysteini

2013-26. Forberede halvårsmøtet

Leder skriver styrets rapport. En spesiell ting som bør nevnes i rapporten er at vi har fått bekreftelse på at vi får beholde rommene en stund til. Dessuten bør det nevnes at vi har arrangert kurs og Project Euler-dager.

Som revidert budsjett foreslår styret samme budsjett som ble vedtatt på halvårsmøtet i vår.

torjehoa ber driftskoordinator og CERT om å skrive sine respektive rapporter til halvårsmøtet.

2013-27. Kåring av vårsemesterets beste kurs

Vi kårer einarrs kurs om OpenStreetMap til vårsemesterets beste kurs. oysteini opplyser einarr om dette.

Vi vil ha en prisutdeling i forbindelse med halvårsmøtet, dersom prisvinneren kommer dit.

Møtet heves klokken 15:30.