Styremøte/2010-04-16

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 23:37, 24 July 2010 by Andreao (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styremøtereferat, 16. April 2010

Til stede: eirikald, oysteini, andreao, lykkebo, almelid

1. Medlemsdatabase

Fungerer \o/, men enkelte på #pvv liker ikke at ting er åpne. Noen har klaget over at informasjon om betalingsinformasjon blir _lagret_. oysteini påpeker at dersom noe går galt blir det håpløst å sjekke dersom man ikke lagrer informasjon om når betalinger blir gjort og av hvem. almelid påpeker at informasjonen uansett ligger i regnskapet, og at det dermed ikke er noe skade i å ha informasjonen i databasen. Styret synes vi skal lagre informasjonen om betaling. Styret synes at databasen skal være begrenset til styret, og at man heller kan utvikle et interfjas for at andre brukere skal få se sin egen betalingshistorikk/status.

Ble enige om å vente med å lagre informasjonen (dvs. vente med å lage databasen med magiske skript) fram til halvårsmøtet, så får hele PVV anledning til å klage på dette. Styret må da lage en detaljert beskrivelse av databasen før halvårsmøte.

Hva lagres i databasen: navn - medlemstype - medlemsnr - bumerke - aktiv? - medlem_fra - kortnr aktivering/deaktivering - grunn kontingent - betalt_dato - regnskap - transaksjonsid - år


2. PVV-magasinet

Øyvind: "Det heter ikke Acta Procrastinatio uten grunn!" Sende e-post til aktive ("fin pute å kvile på"). Andreas lager golf-oppgaver.


3. Ordensreglement

Andreas skriver forslag til ordensregler. Konkrete ordenstiltak. Sett bøker tilbake i hylla! Gamle klær? Fix! Bokser på koserommet! WTF? Skubb stygge bokser på gangen.


4. Diverse

Blipper: Kiosksoftware under vei. Øyvind er opptatt. Ikke mye jobb igjen. Et repos et eller annet sted.

Revisjon av regnskap.