Styremøte/2022-03-10

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat - styremøte 10.03.22 kl 16:15 på Discord

Innkalt

Innkalte Til stede
adriangl X
alekskn X
amalieem X
andrph X
bjornoka X
felixalb

Fristasjonsarealer

 • E-post om oppdatering av retningslinjer og kriterier
 • Dette vil påvirke PVV sine retningslinjer
  • Minst 30 medlemmer (dette går fint ig)
  • 75% av aktive medlemmer registrert ved NTNU (vi har ingen database, så vet ikke om dette kan bli et problem)
  • Leder skal være kontaktperson og være ansvarlig ovenfor NTNU. Skal være NTNU-student. (Usikker på hvor omfattende denne er)
  • Alle styremedlemmer skal være studenter ved NTNU (Dette har ikke vært nødvendig praksis hos PVV før)
 • Grunner for å gi PVV lokaler
  • Sosiale anledninger som brettspillkveld og hackekveld (uten opptak, fri for alle)
  • Reell driftserfaring
  • Godt faglig miljø
 • Det utarbeides innhenting av referanser fra Anime NTNU, Hackerspace og Make
 • NVG kan knekke under disse reglene, ønsker vi å absorbere NVG?
  • Dette må vi ta stilling til før eller siden

Økonomi

 • Svar fra IDI
  • De vet egentlig ikke hva som foregår, de heller
  • Må sende budsjett, søker om 25000 (ish)
  • Eneste ikke-religiøse, alkoholfrie, utvekslingsvennlige fadderperiodeopplegget
 • Oppdatering angående opplæring og mal
  • GnuCash virker, men kasserer er ikke imponert
 • Offsite er en offisiell undergruppe av PVV og kan få sin økonomi behandler av PVV
  • PVV gjør innkrevelse av midler på vegne av privatpersoner for ikke å forulempe privatpersoner som organiserer
  • Kasserer forespør ryddige og oversiktlige bilag slik at dette blir så lett som mulig
 • Digitale bilag
  • Det utvikles en QR-kode som linker til det digitale bilagsskjemaet

PVV-merch

 • Designforslag på vei
  • alekskn har fått info fra Hackerspace på hvordan de gjør det (kanskje dyrt, men god kvalitet)

Siden sist

 • Brettspillkveld 05.03
  • Det gikk fint
 • Ryddedag 07.03
  • Det gikk ganske fort denne gangen
  • Ingenting er blitt gjort med de personlige hyllene

Kurs videre

 • Hørt mer om dato fra Camilla?
  • Har ikke hørt noe
 • Hørt fra Viken?
  • Nei
 • Funnet andre som er interessert i å holde kurs?
  • Bjørnar kan holde at LaTeX-kurs (24. mars)
  • Ingen flere konkrete folk
  • Adrian vurderer å holde kurs i Open S-CAD
  • Prøver å finne noen som kan holde git-kurs

Andre aktiviteter

 • Offsite hyttetur 11.03-13.03
 • Hackekveld 19.03

Forslag til reglementendringer

 • Overføres til neste styreøte

Reglement

 • Nå får alle bruke koppehylle uavhengig av ryddeordning. (i teorien kjøleskap og, siden dette ikke overholdes)
 • Torstein ønsker koppehylle inn under ryddeordning
 • Spesielt personlig hylle som er mer begrenset bør være under ryddeordning.
 • Beskrivelse av ryddeordning er litt utdatert

Kontigentreglement

 • Endre medlemskap til å vare 1 år (brukes i praksis i dag), framfor 1august til 31juli
 • Innkreving av kontingent er utdatert praksis. Burde oppdateres.

Webreglement

 • Det refereres til paragrafer som ikke lenger er paragrafer. Burde endres til NTNUs IT-reglement

Privatmaskin

 • Her er det mye rart. Torstein har kommet med nytt, kort forslag til reglement.
 • Noen punkter får det til å høres ut som det er snakk om “PVV-private” (PVVs terminaler) maskiner eller privat som står fast på PVV.

Ønskelistebok

 • Utstyr til engangsmoppen; sett, godkjent, kjøpt

Eventuelt

 • Forslag om nye hyller
  • Ser mindre slitt ut
  • Jevnere størrelser på hyllene

Gjennomgang av forrige ukes TODO

 • alekskn
  • Designe genser
   • Videreføres
 • amalieem
  • Fiks økonomien, se økonomipunktet i referat 22.02.2022
   • Det er fullbyrdet
  • Snakke med IDI ang. rapport av pengebruk 2021, middelsøknad 2022, dørtilgang til serverrom
   • Dørtilgang overføres
 • andrph
  • Endre mappesystemet på git (good luck, dette blir bra)
   • Videreføres
 • bjornoka
  • Sende varsel om tilgang til NVGs lokaler
   • Videreføres
  • Påfyll av engangs-greier
   • Trenger flere galfer
 • felixalb
  • Mase på en rekke personer ang. vedlegg til halvårsmøtet høst 2021
   • Det er fullbyrdet
  • Bestille klistremerker
   • Videreføres
 • adriangl
  • Potensielle kursholdere skal tilnærmet ihjelmases inntil de går med på å holde kurs for oss

TODO

 • alekskn
  • Designe genser
 • amalieem
  • Skrive rapport til IDI
  • Søke om midler fra IDI
 • andrph
  • Dørtilgang til IDI
  • Lære git
  • Endre mappesystemet på git
  • Friarealsøknad 2: Electric Bogaloo
 • bjornoka
  • Kjøpe engangsgafler
  • Sende varsel om tilgang til NVGs lokaler
  • Legge inn i mal til halvårsmøter at leder og styremedlemmer være studenter
 • felixalb
  • Bestille klistremerker
 • adriangl
  • Potensielle kursholdere skal tilnærmet ihjelmases inntil de går med på å holde kurs for oss
  • Se på alternativer til hylle