Styremøte/2021-09-14

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 17:20, 14 September 2021 by Emmalei (talk | contribs) (Created page with "2021-09-14 16:15 Discord / PVV == Til stede== {| ! Innkalte ! Til stede |- | alekskn | X |- | eirikwit | X |- | emmalei | X |- | johnnyhn | X |- | richarah | X |} =Siden...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

2021-09-14 16:15 Discord / PVV

Til stede

Innkalte Til stede
alekskn X
eirikwit X
emmalei X
johnnyhn X
richarah X

Siden sist

 • Ryddedagen gikk fint, litt få oppmøtte. Trekk ble ikke vasket sist, så vi fikk ikke byttet dem.

Halvårsmøte

 • Endelig innkalling må sendes senest mandag
 • Torstein har kommet med et lovendringsforslag, den legges inn i innkallingen

PR

 • Det er stands på onsdag og torsdag
 • Abakus har undergruppe presentasjon på torsdag

Faste arrangementer

 • Sosiale aktiviteter er lov på campus, så vi bør planlegge hackekvelder og brettspill kvelder.
 • Prøve å få til en Hackekveld lørdag 25.september, eirikwit har midlertidig ansvar
 • Brettspillkveld blir 9.oktober
 • Oppdater nettsidene, lage announcements

Kurs

 • Daniel sa at han gjerne vil holde et Nix-kurs, men har ikke satt noen dato. Vi kan foreslå 14.oktober
 • Bjørnar sier han kan holde kurs, men vet ikke i hva
 • Torstein sa han skulle sove på det
 • Viken sier han kanskje kan holde i kurs i noe lavnivå
 • Camilla vil holde eksamenskurs i Datamaskiner og digitalteknikk (18. eller 25.november), se på hvordan eksamensdatoene faller. eirikwit vil kanskje forslå 25. og å reklamere tidlig
 • Danner kan kanskje, er ikke tilbake i Trondheim før sent oktober, men kan muligens holde Unix-kurs. Kan hende det kan være tidlig november, men han må se litt på formen.


 • Se om vi kunne funnet noen til å holde ITGK teori eksamenskurs
 • Kunne trengt kurs 28. oktober og 11.november

Ønskelistebok

 • Boken er bestilt

Eventuelt

 • Hyttetur burde begynne å planlegges
 • Kan prøve å oppfordre til større prosess rundt budskjettet 2022
 • Muligens oppfordre neste styre til å bli mer konservative på budskjettet. Se hva som er tradisjon, og om dette samsvarer med hva vi trenger nå.

TODO

 • eirikwit sender møteinnkalling til halvårsmøte
 • emmalei lager slides til presentasjon
 • emmalei kan spørre Thomas om kursdato, og om hvilket rom han foretrekker
 • johnnyhn legger inn arrangementene brettspillkveld og hackekveld på nettsidene. Trenger inspirerende tekst og skal skje hver fjerde uke for begge arrangementer.
 • johnnyhn lager en form der folk kan registrere at de ønsker tilgang på NVGs lokaler. Formen trenger kun NTNU-brukernavn
 • eirikwit skriver wikisider for romsøknad, tavlesøknad og hvordan å søke penger fra IDI
 • alekskn lager wikisider for hvordan å gjøre PR