Difference between revisions of "Styremøte/2020-09-01"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Tid og sted 2020-09-01 16:15 PVV = Innkalling = {| ! Innkalte ! Til stede |- | eirikwit | ja |- | emmalei | ja |- | omermb | ja |- | richarah | ja |- | sondrhel | ja |...")
 
 
Line 70: Line 70:
 
= Pride =
 
= Pride =
  
Lørdag 12.9 er det pride dag, det er ikke noen pridetok og det blir ikke hold offisielt arrangement. PVV oppfordere medelemmene til feire på privaten hvis de vil.
+
Lørdag 12.9 er det pride dag, det er ikke noen pridetog og det blir ikke hold offisielt arrangement. PVV oppfordrer medlemmene til feire privat hvis de vil.
  
 
= Eventuelt =
 
= Eventuelt =

Latest revision as of 13:08, 2 September 2020

Tid og sted 2020-09-01 16:15 PVV

Innkalling

Innkalte Til stede
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
richarah ja
sondrhel ja
thomawt ja


Siden sist

Folk har fått dørtilgang

Finally!

Klokker ble kjøpt inn

YAY! 2 stykker kjøp inn av eirikwit

Søke penger fra Sparebank1 fond

Sparebank1 har satt av 1 mill nook til koronavennlige aktiviteter, enter ting som finnes eller til å finne på nye.

Vi kan søke om støtte for hackekveld og kurs. Kan søke om støtte til en ny kamera til digital kurs.

Styret slinger ideer til thomawt.

Driftkveld

Tosrdag 3.9 kl 18:00.

Kurs videre

andreasd kan holde unix kurs når han er tilbake til Tronheim, men usikker nå det er.

sondrhel skal forsett holde kurs i samarbeid med hackerspace. Det blir da unity kurs.

sondrhel sender mail til NVG for å se om de vil holde kurs i samarbeid med PVV.

"Introkurs" i python, eirikwit medlte seg, styter kan også høre med torsteno.

Kan enten starte med unity eller python avhening av når hackerspace er ferdig med opptak. sondrhel tar kontakt med de.

Skjermer til overs

Vi har nå oversikt. Vi har tre skjermer til overs.

emmalei sender mail til aktive med innmelding: lager en eform der folk melder interesse til en loddtrekning av de 3 resterende kjermene.

Pride

Lørdag 12.9 er det pride dag, det er ikke noen pridetog og det blir ikke hold offisielt arrangement. PVV oppfordrer medlemmene til feire privat hvis de vil.

Eventuelt

Ønskelistebok

Boka er tom for nye ting.

Faddeukerøkonomi

thomawt var syk og har ikke sett på nok av det til en rapport. Det ser ut som det har gått en del penger ut.

Budskjett

Vi har fått en del nye medlemmer. Vi kan kjøpe inn 2 bøker. Og en del på utstyr. Og trivsel go arrangement budskjett er også betydelig, men det er usikker hvor mye av disse som blir brukt pga korona. Disse kan bruke noen av disse til kurs, overnevte god web camera og en microfon for kurs.

Gebyrene har ikke blitt mindre.

Erfaringsdokument

Utsettes til neste møte.

Ekstra bøker

Ta bilde og send til NVG og NTNU generelt for å se on noen har lyst på de. eirikwit tar over her.

Innskjekksboka

thomawt kom med en forslag til å endre til NTNU check-in QR kodene. Vi er nødt i følge NTNU reglemenget til å bytte til QR-kode uansett. omermb lager en enkel design med QR-koden for å ha på døren.

Instagram

Underkjent