Difference between revisions of "Styremøte/2019-05-28"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "* Innkalte til stede torsteno, sondrhel, thomawt, andrph, robertem, eirikwit * Siden sist ** 17. mai frokost, hvordan gikk det? Vellykket Kjøpte inn litt for my...")
 
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
* Innkalte til stede
+
=Innkalte til stede=
 
torsteno, sondrhel, thomawt, andrph, robertem, eirikwit
 
torsteno, sondrhel, thomawt, andrph, robertem, eirikwit
  
* Siden sist
+
=Siden sist=
** 17. mai frokost, hvordan gikk det?
+
==17. mai frokost, hvordan gikk det?==
    Vellykket
+
Vellykket
   
 
    Kjøpte inn litt for mye mat, men ikke noe problem
 
  
    Få folk meldte sitt oppmøte på forhånd, dette burde vi putte mer fokus på
+
Kjøpte inn litt for mye mat, men ikke noe problem
  
* Kurs neste semester
+
Få folk meldte sitt oppmøte på forhånd, dette burde vi putte mer fokus på
** Marcus og algdat
 
    Marcus har undersøkt, det blir Julia i algdat neste semester. Han ønsker å holde kurs i det relativt tidlig.
 
   
 
    Professor i algdat vil promotere offisielt for algdat faget
 
  
    Forsøke å holde kurset 12. september?
+
=Kurs neste semester=
 +
==Marcus og algdat==
 +
Marcus har undersøkt, det blir Julia i algdat neste semester. Han ønsker å holde kurs i det relativt tidlig.
  
** Danner og Linux
+
Professor i algdat vil promotere offisielt for algdat faget
    Danner vil sikkert holde kurs i Linux, men vi må huske å spørre.
 
   
 
    Forsøke å holde kurset 29. august
 
  
** Ilse og git
+
Forsøke å holde kurset 12. september?
    Styret vil høre med Ilse om hun vil holde git-kurs igjen
 
  
** Odne? og web-development
+
==Danner og Linux==
    Eirik mener å huske at Odne har nevnt interesse i å holde kurs i web-development
+
Danner vil sikkert holde kurs i Linux, men vi må huske å spørre.
  
    Styret undersøker videre
+
Forsøke å holde kurset 29. august
  
** ITGK-kurs
+
==Ilse og git==
    Styret ønsker at det holdes ITGK-kurs i år igjen
+
Styret vil høre med Ilse om hun vil holde git-kurs igjen
  
    Innholdet må oppdateres i henhold til pensum
+
==Odne? og web-development==
 +
Eirik mener å huske at Odne har nevnt interesse i å holde kurs i web-development
  
** Annet
+
Styret undersøker videre
    Husk å spre kursjene bedre
 
  
* Fadderperiode
+
==ITGK-kurs==
** Generell gjennomgang
+
Styret ønsker at det holdes ITGK-kurs i år igjen
    Filmprogram for Prinsen kino i august har kommet ut
 
    - "Once Upon a Time... In Hollywood" ble valgt ut som film
 
   
 
    Setter opp tider for eventer under fadderperioden
 
  
** Har vi glemt noe viktig?
+
Innholdet oppdateres i henhold til pensum
    Foreløpig ingen dagsansvarlig for onsdag og lørdag den siste uken
 
    - Andrea og Eirik melder seg frivillig til å være ansvarlige
 
   
 
    Rom bookes
 
    - Gjøres i midten av juli
 
  
    Ta kontakt med Hexagon angående den andre brettspillkvelden
+
==Annet==
 +
Husk å spre kursjene bedre
  
    Har ikke hørt noe fra Abakus og Omega siden de sa de ville fronte oss
+
=Fadderperiode=
    - Send mail når det begynner å nærme seg
+
==Generell gjennomgang==
 +
Filmprogram for Prinsen kino i august har kommet ut
 +
- "Once Upon a Time... In Hollywood" ble valgt ut som film
  
** PR
+
Setter opp tider for eventer under fadderperioden
    Få tak i fjorårets flyer design fra Karina og oppdatere dette
 
    - Sondre tar seg av dette
 
  
    Lage plakater
+
==Har vi glemt noe viktig?==
    - Sondre tar seg av dette
+
Foreløpig ingen dagsansvarlig for onsdag og lørdag den siste uken
 +
- Andrea og Eirik melder seg frivillig til å være ansvarlige
  
    Ha stand på Kalvskinnet?
+
Rom må bookes
    - Prøve å få til stand torsdag 15. august
+
- Gjøres i midten av juli
  
* Ønskelistebok
+
Ta kontakt med Hexagon angående den andre brettspillkvelden
** Elsøppel på PVV
 
    Bruker en liten eske til brukte batterier og annen småelektronikk
 
  
** Ny vannkaraffel
+
Har ikke hørt noe fra Abakus og Omega siden de sa de ville fronte oss
    Styret kjøper inn
+
- Send mail når det begynner å nærme seg
  
** Ny støvsuger
+
==PR==
    Styret kjøper inn
+
Få tak i fjorårets flyer design fra Karina og oppdatere dette
 +
- Sondre tar seg av dette
  
 +
Lage plakater
 +
- Sondre tar seg av dette
  
* Økonomi
+
Ha stand på Kalvskinnet?
** Status økonomi
+
- Prøve å få til stand torsdag 15. august
    Vi har gått 1500 kr i pluss for perioden vår 2019
 
   
 
    Trivselsudsjettet ligger godt an
 
  
    Arrangementbudsjettet er nesten brukt opp
+
=Ønskelistebok=
 +
==Elsøppel på PVV==
 +
Bruker en liten eske til brukte batterier og annen småelektronikk
  
    Budsjett for daglig drift er brukt opp
+
==Ny vannkaraffel==
   
+
Styret kjøper inn
**Bank
+
 
Thomas skal ta kontakt med DNB over sommeren
+
==Ny støvsuger==
 +
Styret kjøper inn
 +
 
 +
=Økonomi=
 +
==Status økonomi==
 +
Vi har gått 1500 kr i pluss for perioden vår 2019
 +
 
 +
Trivselsudsjettet ligger godt an
 +
 
 +
Arrangementbudsjettet er nesten brukt opp
  
* Discord
+
Budsjett for daglig drift er brukt opp
** "Helper"-rolle på discord
 
    Splid i styret
 
  
** Announcements-kanal
+
==Bank==
    For å dele eventer
+
Thomas skal ta kontakt med DNB over sommeren
  
    Kanal laget
+
=Discord=
 +
=="Helper"-rolle på discord==
 +
Splid i styret
  
 +
==Announcements-kanal==
 +
For å dele eventer
  
* Status lager
+
Kanal laget
    Det har ikke skjedd noe siden sist.
 
  
    Ta kontakt mot slutten av sommerferien, før fadderperioden
+
=Status lager=
 +
Det har ikke skjedd noe siden sist.
  
 +
Ta kontakt mot slutten av sommerferien, før fadderperioden
  
* Jubileumer over sommeren
+
=Jubileumer over sommeren=
    30-års jubileum for PVV, 50-års jubileum for Unix
+
30-års jubileum for PVV, 50-års jubileum for Unix
   
 
** Unix
 
    Holde stand for Unix etter fadderperioden, bleste kurset til Danner
 
  
** PVV
+
==Unix==
    "PVV-deluxe"
+
Holde stand for Unix etter fadderperioden, bleste kurset til Danner
    - Nerdepizza tidlig på dagen
 
    - Går tilbake til PVV, hvor det er brettspill-, hacke- og animekveld
 
  
 +
==PVV==
 +
"PVV-deluxe"
 +
- Nerdepizza tidlig på dagen
 +
- Går tilbake til PVV, hvor det er brettspill-, hacke- og animekveld
  
* Eventuelt
+
=Eventuelt=
** Strømpadder på terminalrommet
+
==Strømpadder på terminalrommet==
    Sondre skal ta med fra boden sin
+
Sondre skal ta med fra boden sin
  
** PVVere i kontrollgruppe for forskning på nerve- og muskelfunksjon
+
==PVVere i kontrollgruppe for forskning på nerve- og muskelfunksjon==
    Torstein ble kontaktet av en fyr fra St. Olav
+
Torstein ble kontaktet av en fyr fra St. Olav
  
    Henger opp en plakat
+
Henger opp en plakat

Latest revision as of 14:10, 28 May 2019

Innkalte til stede

torsteno, sondrhel, thomawt, andrph, robertem, eirikwit

Siden sist

17. mai frokost, hvordan gikk det?

Vellykket

Kjøpte inn litt for mye mat, men ikke noe problem

Få folk meldte sitt oppmøte på forhånd, dette burde vi putte mer fokus på

Kurs neste semester

Marcus og algdat

Marcus har undersøkt, det blir Julia i algdat neste semester. Han ønsker å holde kurs i det relativt tidlig.

Professor i algdat vil promotere offisielt for algdat faget

Forsøke å holde kurset 12. september?

Danner og Linux

Danner vil sikkert holde kurs i Linux, men vi må huske å spørre.

Forsøke å holde kurset 29. august

Ilse og git

Styret vil høre med Ilse om hun vil holde git-kurs igjen

Odne? og web-development

Eirik mener å huske at Odne har nevnt interesse i å holde kurs i web-development

Styret undersøker videre

ITGK-kurs

Styret ønsker at det holdes ITGK-kurs i år igjen

Innholdet må oppdateres i henhold til pensum

Annet

Husk å spre kursjene bedre

Fadderperiode

Generell gjennomgang

Filmprogram for Prinsen kino i august har kommet ut - "Once Upon a Time... In Hollywood" ble valgt ut som film

Setter opp tider for eventer under fadderperioden

Har vi glemt noe viktig?

Foreløpig ingen dagsansvarlig for onsdag og lørdag den siste uken - Andrea og Eirik melder seg frivillig til å være ansvarlige

Rom må bookes - Gjøres i midten av juli

Ta kontakt med Hexagon angående den andre brettspillkvelden

Har ikke hørt noe fra Abakus og Omega siden de sa de ville fronte oss - Send mail når det begynner å nærme seg

PR

Få tak i fjorårets flyer design fra Karina og oppdatere dette - Sondre tar seg av dette

Lage plakater - Sondre tar seg av dette

Ha stand på Kalvskinnet? - Prøve å få til stand torsdag 15. august

Ønskelistebok

Elsøppel på PVV

Bruker en liten eske til brukte batterier og annen småelektronikk

Ny vannkaraffel

Styret kjøper inn

Ny støvsuger

Styret kjøper inn

Økonomi

Status økonomi

Vi har gått 1500 kr i pluss for perioden vår 2019

Trivselsudsjettet ligger godt an

Arrangementbudsjettet er nesten brukt opp

Budsjett for daglig drift er brukt opp

Bank

Thomas skal ta kontakt med DNB over sommeren

Discord

"Helper"-rolle på discord

Splid i styret

Announcements-kanal

For å dele eventer

Kanal laget

Status lager

Det har ikke skjedd noe siden sist.

Ta kontakt mot slutten av sommerferien, før fadderperioden

Jubileumer over sommeren

30-års jubileum for PVV, 50-års jubileum for Unix

Unix

Holde stand for Unix etter fadderperioden, bleste kurset til Danner

PVV

"PVV-deluxe" - Nerdepizza tidlig på dagen - Går tilbake til PVV, hvor det er brettspill-, hacke- og animekveld

Eventuelt

Strømpadder på terminalrommet

Sondre skal ta med fra boden sin

PVVere i kontrollgruppe for forskning på nerve- og muskelfunksjon

Torstein ble kontaktet av en fyr fra St. Olav

Henger opp en plakat