Styremøte/2019-03-22

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalte til stede

torsteno, sondrhel, thomawt, eirikwit, andrph, robertem

Siden sist

Kurs i VIM

Oppmøte som forventet (ca. 8)

Godt mottatt

Kurs videre

Lua kurs med Danner

Må mase på Danner angående kurstekst

Plakater

Finne et fast opplegg på når plakater henges opp

torsteno, eirikwit og thomawt stiller seg frivillig til å ta det etter styremøte på fredager

Brettspillkveld

Har blitt blestet en del internt, ellers lite reklame

Ønskelistebok

Whiteboard rens er bestilt

Trådløs keyboard og mus til Sanctuary er bestilt

Kontorteip er kjøpt inn

Eventuelt

Fadderperioden

Gjøre estimat for pengebruk i fadderperioden

Det viser seg at immatrikuleringen er på en mandag, som fører til at det må lages opplegg for en ekstra dag i fadderperioden (med mindre kom-i-gang dagen skjer en annen dag)

Høre med administrasjonen om datoen på nettsiden er korrekt