Styremøte/2019-01-23

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalte til stede

  • Eirik
  • Runar (over Discord)
  • Sondre
  • Torstein

Planlegging av halvårsmøte

Har vi noen saker vi ønsker å føye til sakslisten?

Gi signaturrett til leder og kasserer, og la styret gi midlertidig signaturrett til medlemmer ved behov

Kan vi gjøre pizzabestillingen mer effektiv så møtet ikke drar ut?

Ha et ark hvor folk skriver seg på pizzabestilling før møtet starter


Økonomi

Det viser seg vi har en konto hos DNB med i underkant av 4000kr på, leder er i kontakt med banken for å prøve å få tak i de

Har hittil ikke fått tak i kontoen

Nye regler om hvitvasking gjør at kundeforholdet vi hadde ikke lenger er gyldig

Siden vi allerede har en konto hos DNB er det muligens aktuelt å flytte dit, vi venter på tilbud fra de

Fått tilbud, tilbudet er ikke det samme som ble avtalt over telefon, skal undersøke videre før noe bestemmes

Forslag om av PVV skal skrive kompendier komersielt

Er noen interesserte i å gjøre arbeidet?

Hvordan blir det med skatt?

Må være oppdaterte i forhold til pensum

PVV skal ikke ha inntekt

  • Kan føre til skifte i type organisasjon


Status fadderuke

Status i fremdriftsplanen

Sondre må ta initiativ for å lære seg Scratch

Ellers går alt som planlagt

Ådne Tob meldte interesse om å hjelpe til generelt under fadderuken og holde rebusløp


Eventuelt om noen linjeforeninger har rukket å svare

Tihlde stiller seg positivt til å samarbeide

Hybrida er fremdeles umulige å få tak i, saken legges død

Lager

Status

NVG og PVV sin kontaktperson tror lageret kun er for NVG og har bedt de om å flytte ut

  • Har nå også bedt PVV om å flytte ut innen 1. mars

NVG mener lager eies direkte av de og PVV

Romansvarlig for IDI visste ikke at rommet eksisterte


Hva gjøres?

NVG skal fronte saken opp mot NTNU Eiendom og IDI

Vi lar NVG fronte saken for oss og legger derfor i mellomtiden ikke planer for å rydde ut før saken er oppklart

Hvis vi får ingen eller negativ respons planlegger vi ryddig av lager 2 uker før frist

  • Rydder i så fall ut 1 uke før frist

Eventuelt

Åpen dag på NTNU 20. mars

Sannsynligvis ikke noe vi kan utnytte

Se på andre arrangementer

Gå gjennom studentkalanderen innen neste møte

Jentedagen

Sette opp stand?

Folk vil holde kurs

Ilse vil holde kurs i løpet av våren

  • Skal ta kontakt og høre

Ådne Tob vil muligens holde webrelatert kurs til høsten

Vi er nå på NTNUs offisielle liste over studentorganisasjoner i Trondheim

Sendte mail om NTNU vil nevne PVV og Laget sine alkoholfrie arrangementer med andre alkoholfire fadderukeopplegg

A2 plakater har forsvunnet fra NTNU grafisk sin nettside

Tar kontakt snarest for å oppklare saken