Styremøte/2018-09-06

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 20:52, 6 September 2018 by Karlaho (talk | contribs) (Created page with "Styremøte 2018-09-06 Oppmøte: amundbk, torsteno, Karina, karlaho Innkalling godkjent ==Ekstraordinært møte== *Ikke kalle inn til ekstraordinært møte *torsteno ønsker...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styremøte 2018-09-06

Oppmøte: amundbk, torsteno, Karina, karlaho

Innkalling godkjent

Ekstraordinært møte

 • Ikke kalle inn til ekstraordinært møte
 • torsteno ønsker å endre stemmingsmodellen (ikke opptelling på tavle)
 • Halvårsmøte 1. oktober

Alkoholfritt opplegg

 • 0-20 personer pr arrangement
 • Ingen på tur til marka
 • Vi bør be om tilbakemelding/drøfting på/av hvordan det gikk
 • Må spikre datoer/oppmøtesteder bedre
 • Uheldig nettsidebytte

Kurs

 • Li sitt kurs neste uke
 • Skal ta kontakt med forelesere i ITGK og be om å bleste i forelesningene.
 • torsteno ordner rom til Haskell/Lisp

Samarbeid med SINTEF

 • Python-kurs for SINTEF-ansatte
 • Trenger noen til å hjelpe

Ekstra

Utlegg fra fadderuker sendes til kasserer