Styremøte/2017-10-23

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 17:36, 23 October 2017 by Birks (talk | contribs) (Created page with "Møte 2017-10-23 Oppmøte: Pederbs, robertem, karlaho, birks, amundbk Vi godkjenner innkalling. ==Kurs== *Hvordan gikk Karl sitt Vim-kurs? *Banner positivt, burde brukes se...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Møte 2017-10-23

Oppmøte: Pederbs, robertem, karlaho, birks, amundbk Vi godkjenner innkalling.

Kurs

  • Hvordan gikk Karl sitt Vim-kurs?

*Banner positivt, burde brukes senere. Godt oppmøte.

  • Har vi ordnet ting klar til Camilla sitt Haskell kurs?

*Plakater må ordnes innen mandag neste uke, bestilles fra Dragvoll. *Birk sender e-post både én uke og på dagen.

  • Vi må begynne å planlegge kurs til neste semester

*Peder kan holde Python-kurs igjen *Danner kan holde kurs *Torje interessert i C/C++-kurs; godt for vårsemesteret pga OOP.

T-skjorter

  • Status Report - Robert

*Ingen ny info.

  • Har vi tenkt på noen alternativer til enkeltpersonsuttlegg?

*Skal se på bankoverføring istedenfor.

Ryddedag

  • Hvordan gikk ryddedagen?

*Gikk overraskende bra mtp innkalling tre timer før. *Mandag god dag for ryddedag. *Send innkalling både i forveien og på dagen.

  • Når skal neste være?

*Mandag 15. januar

Innkjøp

  • Status update - Robert

*Ingen ny info. Robert ikke lenger døende, info kommende snart.

Annet?

  • Kontakt Hexagon ang. samarbeid under fadderperioden. Rollespillkveld osv. Birk tar seg av det.
  • Hackekveld under immatrikulering for å dra inn de med datainteresser.