Difference between revisions of "Styremøte/2016-10-07"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Styremøte 2016-10-07 Oppmøte: pederbs, robertem(referent), mettehsj, birks, amundbk, karlaho, ilsegv(forrige leder) Etableringsmøte *Anbefalte steg på Styret/Styreskifte...")
 
(La til fulle navn)
Line 1: Line 1:
 
Styremøte 2016-10-07
 
Styremøte 2016-10-07
  
Oppmøte: pederbs, robertem(referent), mettehsj, birks, amundbk, karlaho, ilsegv(forrige leder)
+
== Oppmøte: ==
 +
*Peder Bergebakken Sundt (pederbs)
 +
*Robert Eric Maikher (robertem)(referent)
 +
*Mette Helen Sjåstad (mettehsj)
 +
*Birk Solbjørg (birks)
 +
*Amuned Bergland Kvalsvik (amundbk)
 +
*Karl August Høyvik (karlaho)
 +
*Ilse Gerda Visser (ilsegv)(forrige leder)
  
Etableringsmøte
+
== Etableringsmøte ==
 
*Anbefalte steg på Styret/Styreskifte gjennomført, bortsett fra Brønnøysundsregisteret
 
*Anbefalte steg på Styret/Styreskifte gjennomført, bortsett fra Brønnøysundsregisteret
 
**Før Brønnøysundsregisteret må vi ha godkjent regnskap gjennom et ekstraordinert møte. Robertem skal pirke på forrige kasserer for å få et ferdig regnskap.
 
**Før Brønnøysundsregisteret må vi ha godkjent regnskap gjennom et ekstraordinert møte. Robertem skal pirke på forrige kasserer for å få et ferdig regnskap.

Revision as of 20:27, 20 January 2017

Styremøte 2016-10-07

Oppmøte:

 • Peder Bergebakken Sundt (pederbs)
 • Robert Eric Maikher (robertem)(referent)
 • Mette Helen Sjåstad (mettehsj)
 • Birk Solbjørg (birks)
 • Amuned Bergland Kvalsvik (amundbk)
 • Karl August Høyvik (karlaho)
 • Ilse Gerda Visser (ilsegv)(forrige leder)

Etableringsmøte

 • Anbefalte steg på Styret/Styreskifte gjennomført, bortsett fra Brønnøysundsregisteret
  • Før Brønnøysundsregisteret må vi ha godkjent regnskap gjennom et ekstraordinert møte. Robertem skal pirke på forrige kasserer for å få et ferdig regnskap.
 • Det passer for alle å ha styremøte på mandag 16:15. Styremøter skal holdes på denne tiden fremover hver uke.
  • Innkalling må sendes minst to dager i forveien av et møte.
 • Kurs
  • Siste kurset dette året er Jørn sitt. Vi må få pirket på ham for å få info fra ham.
  • Hackerspace har meldt interesse å holde et kurs i Git. Vi har lyst å holde dette kurset neste semester, og kan spørre Aleksanw om dette, siden han var forrige kursholder om dette temaet.
 • Kasserer
  • Robertem har blitt nominert og enstemmig vedtatt som neste kasserer.
 • Nestleder
  • Amund, Birk og Mette nominert, og aksepterer nominasjonen. Mette ble valgt med avstemning.