Styremøte/2015-02-23

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 20:01, 23 February 2015 by Kulia (talk | contribs) (Created page with "Sted: PVV Tid: 2015-01-21 klokken 17:20 Til stede: aleksanw, liangzh, finninde, ilsegv, kulia, jorinad. Referent: kulia == Søknad om Rom == Aleksanw redegjorde for søknaden s…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: PVV Tid: 2015-01-21 klokken 17:20 Til stede: aleksanw, liangzh, finninde, ilsegv, kulia, jorinad. Referent: kulia

Søknad om Rom

Aleksanw redegjorde for søknaden slik som den sto ved møtets start. Styret gikk delvis igjennom søknaden og ble enig om hovedtrekkene ved formuleringen.

Ilsegv dro etter to timer grunnet lav produktivitet. Resten av styret var forståelsesfulle og tok selvkritikk. Møtet ble hevet to minutter senere.

Heving av møte