Styremøte/2014-02-26

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 22:04, 26 February 2014 by Oysteini (talk | contribs) (referat fra styremøte 2014-02-26)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2014-02-26 klokken 14:15
Til stede: chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh, oysteini, oyvinlek
Referent: oysteini

2014-12. Støtte, Hyperion-medlemskap

Det er blitt foreslått at PVV skal melde seg inn i Hyperion for å motta offentlig støtte. runholm er til stede i begynnelsen av møtet, og informerer om hva Hyperion er og hvordan innmelding foregår.

Vi diskuterer hvorvidt vi trenger økonomisk støtte, og hvorvidt vi ønsker å melde oss inn i Hyperion for å oppnå det.

finninde nevner noen ting vi kan trenge støtte til:

  • Innkjøp av ny maskinvare
  • Mat til arrangementer som driftskvelder

Vi er enige om at vi ønsker å bruke mer penger enn vi gjør nå.

Vi ser for oss følgende mulige tiltak for å øke inntektene:

  • Melde inn PVV i Hyperion.
  • Søke om støtte fra Frifond.
  • Søke om støtte fra SiT.
  • Øke kontingenten.

oysteini innvender at dersom vi skal melde inn PVV i Hyperion, bør det først tas opp på et halvårsmøte. Vi diskuterer om vi vil ta opp dette på høsthalvårsmøtet i år, eller om vi vil arrangere et ekstraordinært medlemsmøte for å ta avgjørelsen tidligere.

2014-13. Kjøleskapsreglement

liangzh utarbeider forslag til nytt kjøleskapsreglement.

2014-14. Neste møte

Vi må avslutte møtet, men har mer å diskutere. Vi bestemmer oss for å utsette resten til neste møte, som forhåpentligvis blir neste uke.

Møtet heves klokken 15:37.