Styremøte/2013-10-09

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 17:02, 16 October 2013 by Oysteini (talk | contribs) (referat fra styremøte 2013-10-09)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2013-10-09 klokken 14:15
Til stede: oyvinlek, aleksanw, ilsegv, chrishoh, oysteini
Referent: oysteini

2013-29. Gjenoppliving av ryddeordningen

Vi vil oppdatere reglementet for bruk av PVVs rom og utstyr, og starte opp ryddeordningen igjen.

chrishoh skal skrive et utkast til nytt reglement og presentere dette for resten av styret.

Vi arrangerer ryddedag søndag 13. oktober klokken 13, og setter i gang ryddeordningen like etter. Vi vil ha to ryddeansvarlige per uke.

Vi skal sende epost til aktivelisten med informasjon om ryddedagen og ryddeordningen, og informere om det på tavlen. Vi sender i tillegg informasjon til alle som har hyller om at de enten må bli med i ryddeordningen eller tømme hyllene sine. oyvinlek sørger for at dette blir gjort.

2013-30. Innkjøp

ilsegv og aleksanw skal undersøke muligheter for nytt kjøleskap og ny skriver, og komme frem til ett eller flere forslag som de presenterer på et fremtidig styremøte.

Møtet heves klokken 15:52