Styremøte/2013-08-19

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 18:28, 21 August 2013 by Oysteini (talk | contribs) (referat fra styremøte 2013-08-19)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2013-08-19 klokken 14:15
Til stede: torjehoa, oyvinlek, olechrin, chrishoh, oysteini
Referent: oysteini

2013-22. Høstens kurs

Vi har foreløpig følgende kurs:

  • 5. september: Innføring i Unix (andreasd)
  • 19. september: Unix-kommandolinje (oysteini)
  • 26. september: D (andepete)
  • 3. oktober: LaTeX (torjehoa)

I tillegg vil vi spørre lulf om han kan holde et introduksjonskurs til C++, og spørre deinoff om han kan holde et kurs om templates i C++.

2013-23. Dato for halvårsmøte

Vi bestemmer at halvårsmøtet blir torsdag 12. september. oyvinlek sender innkalling.

2013-24. Andre aktiviteter

(a) Project Euler-dag

Vi arrangerer Project Euler-dag fredag 6. september.

(b) Hakkehelg

Vi planlegger ingen hakkehelg foreløpig.

(c) Linux-installasjonsdag

Vi arrangerer Linux-installasjonsdag 21. september.

2013-25. Eventuelt

torjehoa har planer om å bestille ny printer Veldig Snart Nå(tm).

olechrin ser på alternativer for nytt kjøleskap.

chrishoh og torjehoa ser på hvordan avskriving av livstidsmedlemskap skal gjennomføres i regnskap og budsjett.

Styret maser på kasserer om innkjøp som er vedtatt, men ikke gjennomført (abonnement på Linux User & Developer vedtatt i sak 2012-31, GPS-enhet vedtatt i sak 2013-14).

Møtet heves klokken 15:23.