Styremøte/2012-09-11

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 14:09, 11 September 2012 by Oysteini (talk | contribs) (referat fra dagens styremøte)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Terminalstuen, PVV (rom 229)
Tid: 2012-09-11 klokken 14:20--15:05
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, gombos
Referent: oysteini

2012-25. Halvårsmøte

Etter forslag fra einarr tar vi med nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hacker» som en sak på halvårsmøtet.

torjehoa skriver styrets rapport.

Vi har funnet ut at halvårsmøtereferater bør signeres for at Brønnøysundregistrene skal godta dem når vi melder inn nytt styre. Vi legger derfor til en sak «Valg av protokollunderskrivere» på sakslisten.

torjehoa reserverer rom til halvårsmøtet, og sender ut endelig innkalling.

2012-26. Bokkjøp

Det er blitt foreslått at vi skal kjøpe følgende bøker:

  • Programming in Go
  • Algorithms: A Functional Programming Approach

Vi vedtar å kjøpe begge disse. gombos tar på seg å kjøpe dem inn.

Dessuten foreslår gombos at vi undersøker om noen medlemmer har andre forslag til bøker PVV kan kjøpe.

2012-27. PVV-t-skjorter

Vi vedtar at de gjenværende PVV-t-skjortene doneres til PVVs kiosk PVVVV.